Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice „Tradycja dla Przyszłości”, w Janowicach rozstrzygnęło drugą edycję konkursu na najpiękniejsze palmy wielkanocne. Do konkursu zgłoszono łącznie 12 palm.

W kategorii palm zgłoszonych indywidualnie przez mieszkańców Janowic, przyznano:
I miejsce – dla Justyny Grząbel z rodziną – za palmę wysokości 4 metry i 95 centymetrów,
II miejsce – dla Marcina, Natalii, Aleksandry i Klaudii Sikorów – za palmę o wysokości 3 metry i 65 centymetrów,
III miejsce –dla Izabeli Oramus z rodziną – za palmę wysokości 1metra i 82 centymetry.

W kategorii palm wykonanych zespołowo, zgłoszonych przez uczniów szkoły w Janowicach, przyznano:
Dwa równorzędne pierwsze miejsca :
-dla zespołu sześciorga uczniów z klasy szóstej szkoły podstawowej w Janowicach – Igora Czuby, Darka Hachlicy, Małgosi Pabian, Daniela Popek, Marzeny Tatarczuch – ich palma jest najwyższa ze zgłoszonych w konkursie i mierzy 6 metrów i 40 cm długości,
-dla Klaudii Sikory i Ani Ćwioro – ich palma mierzy 5 metrów i 18 cm długości.
Przyznano również dwa równorzędne drugie miejsca:
-dla Joasi Głuś, Klaudii Kosałki, Sabiny Kurlit – za palmę wysokości 3 metry i 25 centymetrów,
-dla Ani Poznańskiej i Michała Kozła – za palmę wysokości 2 metry i 70 cm.
III miejsce – zajęli Joasia Mleczak i Wojtek Mleczak – za palmę wysokości 1 metra i 40 centymetrów.

Dziękujemy za możliwość umieszczenia powyższych materiałów
Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój Wsi Janowice "Tradycja dla Przyszłości".
www.janowice.wieliczka.eu