Start Sakramenty
Aktualnosci Galeria
Ogloszenia Polecane
O Parafii Kontakt
Porzadek SDM

DOKUMENTY WYMAGANE W KANCELARII PARAFIALNEJ

Chrzest Święty

Należy dostarczyć:
1. metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego, nie mając przeszkód do jego zawarcia, winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)
2. wyciąg z aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
3. zaświadczenie rodziców chrzestnych (o ile mieszkają poza naszą parafią), że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
- osoby żyjące na kontrakcie cywilnym
- nie uczęszczający regularnie na Mszę świętą w niedziele i święta
- nie przystępujący do sakramentów świętych
- nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego przynajmniej trzy miesiące przed datą ślubu przedstawiając:
1. metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia nie przekraczającą pół roku)
2. świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej
3. zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencjach dla narzeczonych oraz trzech rozmowach w poradni rodzinnej (można dostarczyć później); terminarz katechez i kursów można znaleźć tutaj: http://www.wdr.diecezja.krakow.pl/
4. w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dostarczają zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego dwa miesiące przed datą ślubu

Sakrament Chorych

Sakrament namaszczenia chorych winni przyjmować ludzie chorzy, starsi lub będący w niebezpieczeństwie śmierci. Nie wolno odkładać sakramentu namaszczenia i pojednania na ostatnią chwilę.

W razie nagłego niebezpieczeństwa śmierci natychmiast wzywamy księdza w celu udzielenia warunkowego rozgrzeszenia i namaszczenia. Nie wzywamy kapłana do człowieka już umarłego.

W domu chorego przygotować należy:
- stół nakryty białym obrusem
- krzyż i dwie zapalone świece
- wodę święconą i kropidło
- dwie kulki waty (gdy udzielany jest sakrament namaszczenia chorych)

Pogrzeb Katolicki

W przypadku pogrzebu należy:
1. zgłosić jak najszybciej w kancelarii parafialnej, ustalając dzień i godzinę pogrzebu
2. dostarczyć przed pogrzebem kartę zgonu
3. przedstawić zaświadczenie o zaopatrzeniu świętymi sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu)
4. dostarczyć pozwolenie na pogrzeb katolicki (w przypadku, gdy zmarła osoba mieszkała na terenie innej parafii)
5. obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem

START | AKTUALNOSCI | OGLOSZENIA | O PARAFII | PORZADEK NABOZENSTW | GALERIA ZDJEC | POLECANE STRONY | KONTAKT
Copyright www.parafia.janowice.com.pl | Wykonanie i aktualizacja strony: KeramNet